фитнес у дома

коледен календар

Всяка вечер след 19:00 ч. ще се отключва тренировката за следващия ден. Тренировките се състоят от няколко упражнения със средна продължителност около 3 минути. Препоръчваме ти да изпълниш тренировката сутрин на гладно и така да започне твоят усмихнат и изпълнен с уют Коледен ден!

КАЛЕНДАР

Какво представлява

Коледният календар представлява ежедневна тренировка под формата на видео с пълна продължителност, която ще качваме в страницата. Календарът е напълно безплатен и може да се изпълнява от всеки, който прецени, че ще му бъде полезен.

Как да участвам

Запамети тази страница на устройството си и я отваряй всеки ден, за да гледаш новата видео-тренировка. Препоръчваме да изпълняваш тренировката сутрин, след ставане и на гладно за оптимални резултати. Не забравяй и правилното хранене!

Общи условия

Фитнес у дома, юридическото лице, което го представлява и всеки друг упълномощен представител на уеб сайта не носят отговорност за грешки, неточна информация или действия, предприети в следствие на изпълнение на упражненията. Тренировките са универсално изготвени от сертифициран инструктор по хранене и фитнес, а не индивидуално създадени за всеки участник. Ето защо резултатите зависят от физическата подготовка, нивото на охраненост и настоящото състояние на организма и могат да бъдат различни при всеки участник. Не носим отговорност за настъпили неблагоприятно здравословни последици, имуществени и неимуществени вреди и е изключена възможността за търсене на отговорност от автора на предизвикателството или негов представител, както и от дружеството. Програмата няма за цел да дава медицински съвети или да лекува. Задължение на всяко лице е да се обърне към лекар преди започването на каквато и да е тренировъчна или хранителна програма. 

Какво представлява

Коледният календар представлява ежедневна тренировка под формата на видео с пълна продължителност, която ще качваме в страницата. Календарът е напълно безплатен и може да се изпълнява от всеки, който прецени, че ще му бъде полезен.

Как да участвам

Запамети тази страница на устройството си и я отваряй всеки ден, за да гледаш новата видео-тренировка. Препоръчваме да изпълняваш тренировката сутрин, след ставане и на гладно за оптимални резултати. Не забравяй и правилното хранене!

Общи условия

Фитнес у дома, юридическото лице, което го представлява и всеки друг упълномощен представител на уеб сайта не носят отговорност за грешки, неточна информация или действия, предприети в следствие на изпълнение на упражненията. Тренировките са универсално изготвени от сертифициран инструктор по хранене и фитнес, а не индивидуално създадени за всеки участник. Ето защо резултатите зависят от физическата подготовка, нивото на охраненост и настоящото състояние на организма и могат да бъдат различни при всеки участник. Не носим отговорност за настъпили неблагоприятно здравословни последици, имуществени и неимуществени вреди и е изключена възможността за търсене на отговорност от автора на предизвикателството или негов представител, както и от дружеството. Програмата няма за цел да дава медицински съвети или да лекува. Задължение на всяко лице е да се обърне към лекар преди започването на каквато и да е тренировъчна или хранителна програма.